Trench MOSFET

Trench MOSFET – 20 V~ 85 VSplit Gate – 100 V, 85 V, 60 V

Trench  MOSFET – 20 V~ 85 V

Split   Gate          – 100 V, 85 V, 60 V

电话咨询
产品中心
行业应用
QQ客服